Facebook ikon Twitter ikon Vimeo ikon

Stabekk skole

Skolen


Klikk her hvis du har problemer
med å logge på
Filtilgang utenfor Bærum kommune

Besøksadresse:
Stabekk skole
Gml. Ringeriksvei 23
1356 Bekkestua

Postadresse:
Bærum Kommune
Stabekk skole

1304 Sandvika

Telefonnumre:
Skolen:    67 11 32 00
SFO:        67 11 32 20
Faks:        67 11 32 01

E-post til skolen

E-post til SFO


Ønsker du nyhetsoppdateringer på E-post?
Din e-postadresse:  

SKOLEN VÅR

skolen-c-b.jpg

Les mer »   30.11.2007

RSS

NYTT FRA OSS

Samarbeidsmøte skole,FAU og trinnkontakter

Det innkalles til samarbeidsmøte om skole-hjem samarbeid mandag 1.september kl 1730-1900. Dette kommer også som ranselpost til trinnkontakter og FAU-representanter.
Les mer »   20.08.2014

Elevpermisjoner

I Bærum kommune er det vedtatt justerte retningslinjer for elevpermisjoner. Informasjon om dette og hvordan dere søker elevpermisjon, finner dere i menyen "Søknad om elevpermisjon" øverst på denne siden. I en overgangsperiode vil det være litt treghet i registrering av søknadene. Søknader må derfor sendes i god tid. Ta direkte kontakt med skolen i oppståtte situasjoner der det haster
19.08.2014

Velkommen til nye og gamle elever

Vi på Stabekk skole ønsker alle nye og gamle elever velkommen til nytt skoleår.
Til alle foreldre og elever på 1.trinn; her er informasjonsheftet som ble delt ut på foreldremøtet første skoledag.
18.08.2014

Velkommen til nytt skoleår!

1. skoledag er mandag 18. august.
Nye 1. trinnselever møter i skolegården kl. 09.00 og avslutter kl. 11.30.
2.-7. trinns skoledag er fra kl. 08.30 til kl. 13.00.
SFO holder åpent som vanlig til kl. 17.00.
05.08.2014

Endrede regler for elevpermisjon

Sektorutvalg barn-og unge har vedtatt endrede regler for å søke fri fra skolen. Viktig nytt er at det må søkes minst 1 måned på forhånd. Ingen barn kan få fri mer enn ti dager et år. Svar på søknaden er enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler.
Les mer »   24.06.2014

RSS
 grep - læreplaner

bøker - søk i biblioteket
Søk i skolebiblioteket
 
Sist redigert 20.08.2014 av Kjersti Skirbekk